خدمات وب سرویس

خدمات وب سرویس با استفاده از این وب سرویس میتوانید درخواست های ارسال انواع پیام (وب پوش، معمولی، پیام فوری) را به صورت خودکار برای سیستم … ادامه خواندن خدمات وب سرویس