کد پستی استان گیلان

اگر مشتری شما کم شده و درامد شما نسبت به قبل کاهش یافته است، نیازی به دعا افزایش رزق و روزی ندارید! می‌توانید هدفمند به افرادی که در محله شما هستند، پیامک تبلیغاتی ارسال نمایید و مشتریانتان را به سرعت افزایش دهید. (یک کد تخفیف ارزشمند نیز برای خرید سامانه پیامک برای شما در نظر گرفته ایم)

یکی از خوبی‌های پنل اس ام اس افزایش فوری مشتریان است، راهکارهای دیگر مانند چاپ تراکت، بنر، روزنامه و… نمی‌تواند در کوتاه مدت درامد شما را افزایش دهد اما کافی است به افرای که در محله شما هستند یک پیشنهاد خوب ارسال کنید به سرعت با شما تماس می‌گیرند و می‌توانید فروشتان را سریع افزایش دهید.

اگر قصد خرید پنل اس ام اس را دارید می‌توانید صفحه پنل گیلان اس ام اس را مشاهده نمایید و اگر وقت شما برای تبلیغات و افزایش فروش و مشتری محدود است میتوانید از سرویس ارسال پیامک انبوه توسط گیلان اس ام اس استفاده کنید برای مشاهده بانک شماره موبایل شهر گیلان و رشت به صفحه ارسال پیامک انبوه در گیلان مراجعه نمایید.

برای ارسال پیامک بر اساس کدپستی چه اقداماتی لازم است ؟

وارد سامانه پیامک شوید از منو سمت راست – ارسال پیامک را انتخاب کنید با کلیک روی دکمه ارسال پیامک و افزودن گیرندگان منو مربوط به ارسال پیامک بر اساس کدپستی نمایش داده می‌شود.

بعد از کلیک روی دکمه ارسال پیامک کدپستی ، سیستم دو روش ارسال پیامک برای کدپستی به شما نمایش می دهد:

  • ارسال پیامک بر اساس کدپستی به ایرانسل
  • ارسال پیامک بر اساس کدپستی به همراه اول

شما بر اساس نوع مخاطب میتوانید بانک کدپستی ایرانسل یا بانک کدپستی همراه اول را انتخاب نمایید؛ در قابلیت ارسال پیامک بر اساس کدپستی ایرانسل ، یک امکان فوق العاده وجود دارد که شما میتوانید حتی جنسیت مخاطبین را انتخاب نمایید ، مثلا اگر شما آرایشگاه زنانه داشته باشید میتوانید به بانوانی که در منطقه شما هستند پیامک ارسال نمایید.

بعد از انتخاب اوپراتور سرویس دهنده برای ارسال پیامک بر اساس کدپستی ، کدپستی از شما درخواست می شود که با وارد کردن ۵ رقم کدپستی تعداد دقیق گیرندگان به شما نمایش داده می شود و میتوانید به افرادی که در این منطقه هستند پیامک ارسال کنید.

کدپستی مناطق مختلف را از کجا پیدا کنید؟ ما در این مقاله لیست کامل کدپستی تمام شهرهای ایران مانند گیلان را قرار داده ایم با بتوانید به سادگی کدپستی به منطقه مورد نظر را از پیدا کنید و از طریق ارسال پیامک کدپستی به این بخش پیامک ارسال نمایید.

توجه برای ارسال پیامک از روی نقشه و ارسال هدفمند پیامک میتوانید از گیلان اس ام اس یک سامانه پیامک حرفه‌ای تهیه نمایید و بازاریابی پیامکی به مناطق مورد نظرتان را از همین امروز آغاز نمایید.

کدپستی استان گیلان

تقسیمات کد پستی استان گیلان
شهرستانرنج کد پستی کل شهرستانکد پستی کل شهرستان شهر یا آبادیکد پستیرنج کامل کد پستینقشه کد پستی
ازتا
کدپستی رشت۴۱۱۴۱۹کد پستی رشت۴۱۴۱۱-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵
۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹
۴۳۳۶۱۴۳۳۹۱کد پستی سنگر۴۳۳۶۱
کد پستی اسلام آباد۴۳۳۷۱
کد پستی سراوان۴۳۳۸۱
کد پستی خشکبیجار۴۳۳۹۱
۴۳۴۱۱۴۳۴۱۹کد پستی خمام۴۳۴۱۴۳۴۱۱-۴۳۴۱۳-۴۳۴۱۴-۴۳۴۱۵
۴۳۴۱۶-۴۳۴۱۷-۴۳۴۱۸-۴۳۴۱۹
۴۳۴۳۱۴۳۴۹۱کد پستی لشت نشاء۴۳۴۳۱
کد پستی پیربست لولمان۴۳۴۴۱
کد پستی خاچکین۴۳۴۵۱
کد پستی کوچصفهان۴۳۴۶۱
کد پستی بلسبنه۴۳۴۷۱
کد پستی چاپارخانه۴۳۴۸۱
کد پستی جیرکویه۴۳۴۹۱
کدپستی بندر انزلی۴۳۱۱۴۳۱۹کد پستی بندرانزلی۴۳۱۴۳۱۱-۴۳۱۳-۴۳۱۴-۴۳۱۵
۴۳۱۶-۴۳۱۷-۴۳۱۸-۴۳۱۹
۴۳۳۱۱۴۳۳۱۹کد پستی آبکنار۴۳۳۱۴۳۳۱۱-۴۳۳۱۳-۴۳۳۱۴-۴۳۳۱۵
۴۳۳۱۶-۴۳۳۱۷-۴۳۳۱۸-۴۳۳۱۹
۴۳۳۳۱۴۳۳۵۱کد پستی کپورچال۴۳۳۳۱
کد پستی جیرهنده لشت نشاء۴۳۳۴۱
کد پستی لیجارکی(کد پستی حسن رود)۴۳۳۵۱
کدپستی فومن۴۳۵۱۱۴۳۵۱۹کد پستی فومن۴۳۵۱۴۳۵۱۱-۴۳۵۱۳-۴۳۵۱۴-۴۳۵۱۵
۴۳۵۱۶-۴۳۵۱۷-۴۳۵۱۸-۴۳۵۱۹
۴۳۵۳۱۴۳۵۹۱کد پستی لولمان۴۳۵۳۱
کد پستی شفت۴۳۵۴۱
کد پستی ملاسرا۴۳۵۵۱
کد پستی چوبر۴۳۵۶۱
کد پستی ماسوله۴۳۵۷۱
کد پستی گشت۴۳۵۸۱
کد پستی سیامزگی۴۳۵۹۱
کدپستی صومعه سرا۴۳۶۱۱۴۳۶۱۹کد پستی صومعه سرا۴۳۶۱۴۳۶۱۱-۴۳۶۱۳-۴۳۶۱۴-۴۳۶۱۵
۴۳۶۱۶-۴۳۶۱۷-۴۳۶۱۸-۴۳۶۱۹
۴۳۶۳۱۴۳۶۹۱کد پستی جمعه بازار۴۳۶۳۱
کد پستی گوراب زرمیخ۴۳۶۴۱
کد پستی طاهرگوداب۴۳۶۵۱
کد پستی ضیابر۴۳۶۶۱
کد پستی مرکیه۴۳۶۷۱
کد پستی هنده خاله۴۳۶۸۱
کد پستی نوخاله اکبر۴۳۶۹۱
کدپستی تالش۴۳۷۱۱۴۳۷۱۹کد پستی تالش۴۳۷۱۴۳۷۱۱-۴۳۷۱۳-۴۳۷۱۴-۴۳۷۱۵
۴۳۷۱۶-۴۳۷۱۷-۴۳۷۱۸-۴۳۷۱۹
۴۳۷۳۱۴۳۷۹۱کد پستی بازاراسالم۴۳۷۳۱
کد پستی شیله وشت۴۳۷۴۱
کد پستی جوکندان۴۳۷۵۱
کد پستی لیسار۴۳۷۶۱
کد پستی خطبه سرا۴۳۷۷۱
کد پستی جویق۴۳۷۸۱
کد پستی پلاسی۴۳۷۹۱
۴۳۸۱۱۴۳۸۱۹کد پستی ماسال۴۳۸۱۴۳۸۱۱-۴۳۸۱۳-۴۳۸۱۴-۴۳۸۱۵
۴۳۸۱۶-۴۳۸۱۷-۴۳۸۱۸-۴۳۸۱۹
۴۳۸۳۱۴۳۸۹۱کد پستی ویسادار۴۳۸۳۱
کد پستی رضوانشهر۴۳۸۴۱
کد پستی شاندرمن۴۳۸۵۱
کد پستی پره سر۴۳۸۶۱
کد پستی پلنک پاره۴۳۸۷۱
کد پستی بازار جمعه شاندرمن۴۳۸۸۱
کد پستی گیلانده(کد پستی خلیف آباد)۴۳۸۹۱
کدپستی آستارا۴۳۹۱۱۴۳۹۱۹کد پستی آستارا۴۳۹۱۴۳۹۱۱-۴۳۹۱۳-۴۳۹۱۴-۴۳۹۱۵
۴۳۹۱۶-۴۳۹۱۷-۴۳۹۱۸-۴۳۹۱۹
۴۳۹۳۱۴۳۹۹۱کد پستی شیخ محله۴۳۹۳۱
کد پستی ویرمونی۴۳۹۴۱
کد پستی سیبلی۴۳۹۵۱
کد پستی لوندویل۴۳۹۶۱
کد پستی شند۴۳۹۷۱
کد پستی کوته کومه۴۳۹۸۱
کد پستی حیران علیا۴۳۹۹۱
کدپستی لاهیجان۴۴۱۱۴۴۱۹کد پستی لاهیجان۴۴۱۴۴۱۱-۴۴۱۳-۴۴۱۴-۴۴۱۵
۴۴۱۶-۴۴۱۷-۴۴۱۸-۴۴۱۹
۴۴۳۱۱۴۴۳۱۹کد پستی سیاهکل۴۴۳۱۴۴۳۱۱-۴۴۳۱۳-۴۴۳۱۴-۴۴۳۱۵
۴۴۳۱۶-۴۴۳۱۷-۴۴۳۱۸-۴۴۳۱۹
۴۴۳۳۱۴۴۳۹۱کد پستی پاشاکی۴۴۳۳۱
کد پستی گرماور۴۴۳۴۱
کد پستی لیش۴۴۳۵۱
کد پستی بادکوسرا۴۴۳۶۱
کد پستی شیرین نساء۴۴۳۷۱
کد پستی خرارود۴۴۳۸۱
کد پستی دیلمان۴۴۳۹۱
کدپستی آستانه اشرفیه۴۴۴۱۱۴۴۴۱۹کد پستی آستانه اشرفیه۴۴۴۱۴۴۴۱۱-۴۴۴۱۳-۴۴۴۱۴-۴۴۴۱۵
۴۴۴۱۶-۴۴۴۱۷-۴۴۴۱۸-۴۴۴۱۹
۴۴۴۳۱۴۴۴۹۱کد پستی لسکوکلایه۴۴۴۳۱
کد پستی کیسم۴۴۴۴۱
کد پستی شیرکوه چهارده۴۴۴۵۱
کد پستی دهشال۴۴۴۶۱
کد پستی بندرکیاشهر۴۴۴۷۱
کد پستی دستک۴۴۴۸۱
کد پستی پرگاپشت مهدیقانی۴۴۴۹۱
کدپستی رودبار۴۴۶۱۱۴۴۶۱۹کد پستی رودبار۴۴۶۱۴۴۶۱۱-۴۴۶۱۳-۴۴۶۱۴-۴۴۶۱۵
۴۴۶۱۶-۴۴۶۱۷-۴۴۶۱۸-۴۴۶۱۹
۴۴۵۱۱۴۴۵۱۹کد پستی منجیل۴۴۵۱۴۴۵۱۱-۴۴۵۱۳-۴۴۵۱۴-۴۴۵۱۵
۴۴۵۱۶-۴۴۵۱۷-۴۴۵۱۸-۴۴۵۱۹
۴۴۵۳۱۴۴۵۹۱کد پستی لوشان۴۴۵۳۱
کد پستی بیورزین۴۴۵۴۱
کد پستی جیرنده۴۴۵۵۱
کد پستی بره سر۴۴۵۶۱
کد پستی پره۴۴۵۷۱
کد پستی ویشان۴۴۵۸۱
کد پستی کلیشم۴۴۵۹۱
۴۴۶۳۱۴۴۶۹۱کد پستی علی آباد کلشتر۴۴۶۳۱
کد پستی رستم آباد۴۴۶۴۱
کد پستی نصفی۴۴۶۵۱
کد پستی کلشتر۴۴۶۶۱
کد پستی جوین۴۴۶۷۱
کد پستی اسکلک۴۴۶۸۱
کد پستی کوکنه۴۴۶۹۱
کدپستی لنگرود۴۴۷۱۱۴۴۷۱۹کد پستی لنگرود۴۴۷۱۴۴۷۱۱-۴۴۷۱۳-۴۴۷۱۴-۴۴۷۱۵
۴۴۷۱۶-۴۴۷۱۷-۴۴۷۱۸-۴۴۷۱۹
۴۴۷۳۱۴۴۷۹۱کد پستی سلوش۴۴۷۳۱
کد پستی چمخاله۴۴۷۴۱
کد پستی شلمان۴۴۷۵۱
کد پستی کومله۴۴۷۶۱
کد پستی دیوشل۴۴۷۷۱
کد پستی پروش پائین۴۴۷۸۱
کد پستی اطاقور۴۴۷۹۱
کدپستی رودسر۴۴۸۱۱۴۴۸۱۹کد پستی رودسر۴۴۸۱۴۴۸۱۱-۴۴۸۱۳-۴۴۸۱۴-۴۴۸۱۵
۴۴۸۱۶-۴۴۸۱۷-۴۴۸۱۸-۴۴۸۱۹
۴۴۸۳۱۴۴۸۹۱کد پستی قاسم آبادسفلی۴۴۸۳۱
کد پستی حسن سرا۴۴۸۴۱
کد پستی طول لات۴۴۸۵۱
کد پستی شبخوس لات۴۴۸۶۱
کد پستی چابکسر۴۴۸۷۱
کد پستی جنگ سرا۴۴۸۸۱
کد پستی واجارگاه۴۴۸۹۱
۴۴۹۱۱۴۴۹۱۹کد پستی شهر کلاچای۴۴۹۱۴۴۹۱۱-۴۴۹۱۳-۴۴۹۱۴-۴۴۹۱۵
۴۴۹۱۶-۴۴۹۱۷-۴۴۹۱۸-۴۴۹۱۹
۴۴۹۳۱۴۴۹۹۱کد پستی رحیم آباد۴۴۹۳۱
کد پستی بلترک۴۴۹۴۱
کد پستی املش۴۴۹۵۱
کد پستی پائین زربیجار۴۴۹۶۱
کد پستی کجیر۴۴۹۷۱
کد پستی گرمابدست۴۴۹۸۱
کد پستی شوئیل۴۴۹۹۱
Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.